Terug naar Kennisbank

Ik moet mijn bedrijf sluiten van de overheid

Kan ik mijn personeel naar huis sturen?

Als u – door overmacht – geen voldoende werkzaamheden hebt voor het personeel, dan kunt u er inderdaad voor kiezen om ze niet op te roepen voor werkzaamheden. Het is wel mogelijk dat u in die periode zoekt naar passende alternatieve werkzaamheden. Dat kan in uw eigen onderneming of door detachering bij een andere werkgever.

Moet ik het loon van het personeel doorbetalen?

Het loon van het personeel moet u inderdaad door betalen. Vanuit de overheid is daarvoor een compensatieregeling (NOW-regeling). Zolang het dienstverband voortduurt, heeft u de plicht om het loon te voldoen. Mocht u overwegen om uw personeel te ontslaan, neem dan voor advisering contact met ons op.

Kan ik van werknemers verlangen dat zij in die periode hun vakantie opnemen?

Het is niet mogelijk om het personeel te verplichten om vakantie op te nemen Dat gebeurd in principe op verzoek van de werknemer.

Wat als mijn werknemer ziek wordt in die periode?

Mocht de werknemer ziek worden in de periode dat uw onderneming gesloten is, dan gelden de gebruikelijke verplichtingen in het kader van ziekte- en re-integratie. Waaronder het doorbetalen van het ziekengeld.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu