Terug naar Kennisbank

Mag ik een medewerker verbieden of verplichten om een mondkapje te dragen?

Op dit moment geldt in Nederland alleen een dringend advies om mondkapjes te dragen in openbaar toegankelijke ruimtes en bijvoorbeeld scholen. Als u werkt in 1 van deze sectoren wordt u dus dringend aangeraden om ook uw medewerkers mondkapjes te laten dragen.

De overheid werkt aan een wet om het in deze omgeving ook op zo kort mogelijke termijn verplicht te stellen. Dan mag u het uw medewerkers uiteraard niet meer verbieden.

Voor de overige bedrijven die niet onder deze specifieke groep vallen is er alleen het dringende advies om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken en op de werkvloer een veilige omgeving te creëren met, onder andere , 1,5 meter afstand, correcte ventilatie en bescherming en desinfectie.

De werkgever kan werknemers op grond van het instructierecht verplichten een mondkapje te dragen, mits het voorschrift redelijk is en er geen (grondrechtelijke) bezwaren van de werknemer zijn. Andersom is ook het verbieden van het dragen van een mondkapje op de werkvloer mogelijk, wanneer dit in strijd is met geldend beleid/richtlijnen. Hoewel gezien de ontwikkelingen binnen de politiek, dit een wellicht lastig te handhaven standpunt zal blijken.

Een uitzondering voor het dringende mondkapjesadvies geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu