Veelgestelde vragen

Filter op:
Artikelen laden...
Veelgestelde vragen

Zorgbonus | Wie heeft er recht op?

De kogel is door de kerk! Het ministerie heeft gepubliceerd welke zorgmedewerkers recht hebben op de zorgbonus van 1000 euro.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

In quarantaine! Voor wie is de rekening?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Ondernemingsraad

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Waarom werk ik?

Zelfontplooiing, dat is wat vaak centraal staat. Immers, we hebben talenten gekregen. En die mogen en moeten we gebruiken. Anderen werken om geld te verdienen of om iets nuttigs te doen. Mooie, begrijpelijke redenen. Maar bij deze motieven lijkt het alleen maar om onszelf te draaien. Mijn talent. Mijn geld. Mijn tijd.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Zeg ik iets van een vloekende collega?

Veel mensen storen zich aan ruw taalgebruik en vloeken. Men vindt het onfatsoenlijk, ruw of storend. Voor een christen gaat het bezwaar tegen vloeken echter nog veel dieper. Een vloek is een ontheiliging van God’s Naam. En God’s Naam zegt iets over Wie Hij is. Als iemand vloekt, on-eert iemand dus God. Dat steekt een christen diep.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Wijzigen functioneringssysteem

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Heb ik recht op een jubileumuitkering?

In de praktijk komt het steeds minder voor, dat werknemers lang bij dezelfde werkgever werken. Werk je 25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever dan kan het zijn dat je een jubileumuitkering ontvangt. Soms staat in de cao dat je aanspraak kunt maken op deze uitkering. Is dit niet schriftelijk vastgelegd in een cao of bedrijfsreglement, dan is de werkgever niet verplicht om een jubileumuitkering te betalen. De belastingdienst hanteert in sommige situaties fiscaal gunstige regelingen bij het uitbetalen van jubileumuitkeringen.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Wat betaal je voor het lidmaatschap?

Het lidmaatschap is opgezet naar draagkracht. Hogere inkomens betalen meer dan mensen met een kleine baan. Op het moment dat u lid wordt, gaat u een jaarlidmaatschap aan dat loopt van kalenderjaar tot kalenderjaar. U kunt de contributie echter wel gespreid over het jaar betalen. De RMU is een vereniging. U betaalt dus contributie en geen abonnementsgeld of iets dergelijks.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Kan ik direct geholpen worden?

Ja, dat kan, maar dan moet je wel direct lid worden. In sommige gevallen zijn er extra kosten aan verbonden.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Ziektewetuitkering

Verder lezen
Veelgestelde vragen

WIA

Wat is een wia-uitkering? Wat kan de RMU voor mij doen?

Verder lezen